PLC manual för blivande sjöingenjörsstudenter

Building

Denna sektion av sjoingenjor.se har blivit framtagen som en del av ett examensarbete för Chalmers tekniska högskola. Arbetet riktar sig till framförallt Chalmers egna sjöingenjörsstudenter, men kan säkert vara nyttig att läsa även för andra som vill börja med PLC.

PLC som vi använder oss av för att konstruera våra uppgifter är Siemens Logo!Soft. Samtliga program som presenteras som exempellösningar i manualen går att tanka ner här på sidan under fliken "Arkiv". Själva examensarbetet hittar du på samma ställe under "Texterna":

Ices

Vilka är vi?

Vi som har skrivit manualen är två stycken vanliga dödliga studenter som i skrivande stund (läsår 2009) går sista året på Sjöingenjörsprogrammet vid Chalmers Lindholmen.

Arbetet som vi har tagit fram bör därför inte granskas som den totala sanningen om PLC, utan som en intruduktionsguide av studenter för studenter. Tanken är att det skall användas som hjälpmedel under den praktiska elkursen.

Idén bakom denna del av siten är att bevara vårt arbete och göra den tillgänglig till så många som möjligt långt efter att vi har lagt hela vår studietid bakom oss.

Jetty

Yrke: Sjöingenjör

Har du snubblat över den här sidan utan att ha en aning om vad en sjöingnejör egentligen är? Låt Chalmers berätta det för dig i sina egna ord:

"Som sjöingenjör är din arbetsmarknad stor. Då du går till sjöss får du som nyutexaminerad med genomförd praktik börja som 2:e fartygsingenjör ombord. Nästa steg är 1:e fartygsingenjör eller förste maskinist som det också kallas. Efter ytterligare sjötid har du möjlighet att bli ?chief? eller teknisk chef. Då har du det tekniska ansvaret ombord. Skulle du vilja gå iland finns det möjligheter till ansvarsfulla jobb som driftingenjör inom till exempel kraft-, tillverknings-, eller processindustrin. Du kan även arbeta inom transport-, hamn-, och rederiverksamhet. Arbetsmarknaden är idag global och fartyg som arbetsplats gör att man i många fall kan bo var man vill."

Vill du veta mer? Besök programhemsidan!